YURTLAR MÜDÜRLÜĞÜ


SIRALAMASIZ YURT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun belirlediği kriterler dahilinde  “sıralamasız yurt hakkı kazanan öğrencilerimiz” yurt puanlamasına tabii tutulmadan yurtlara kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

Başvuru sürecinde öğrencilerimizden alınan yurt tercihlerinin değerlendirmesi yapılırken yurtlardaki boş yatak kapasiteleri baz alınarak istekler karşılanmaya çalışılacaktır. Aynı yurtta boş yataktan fazla talep olması durumunda Öğrencilerimizin LYS sınavındaki başarı dereceleri baz alınarak yerleştirmeleri yapılacaktır.