YURTLAR MÜDÜRLÜĞÜ


TAAHHÜTLÜ KAYIT SÜRECİ BİTMİŞTİR

TAHHÜTNAMELİ KAYIT SÜRECİ İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRME SÜRECİ  BİTMİŞTİR.BELİRTİLEN SÜRELER İÇERİSİNDE  KAYIT YAPTIRMAYAN ÖĞRENCİLER SIRASINI GEÇİRMİŞ OLUP KAYIT HAKKI SONA ERMİŞTİR. 30.07.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN KAYIT ALINMAYACAKTIR.